Turism

Punerea în valoare a cadrului natural şi a patrimoniului arhitectural al comunei este o alternativă de viitor pentru dezvoltarea turismului. În acest moment, clădirile din patrimoniul arhitectural, monumente istorice (Bisericile din lemn din Căieni şi Susani, Biserica din Corneşti, Bisericuţa monument de la Văleni etc.), necesită derularea unor fonduri de investiţii ce impun un plan de acţiune detailat, cu termene şi responsabilităţi precise, în care să fie angrenaţi şi parteneri privaţi, cu ajutorul cărora să se poate realiza.
Aceste obiective arhitecturale, pot crea un pol de atracţie atât pentru turiştii români şi străini, cât şi pentru oamenii de afaceri.
În comună există 3 pensiuni autorizate.
 
Atracţii turistice
Bisericile monument, amintite anterior, casele şi porţile din lemn, tradiţiile şi obiceiurile locale, modul de viaţă rural şi sănătos, reprezintă puncte de atracţie care susţin turismul în comuna noastră. Pe lângă cadrul natural mirific şi arhitectura zonală deosebită, comuna Călineşti reprezintă un important punct de plecare spre atracţiile regiunii:
♦ din Vârful Văleniului pot fi admiraţi Munţii Maramureşului cu numeroase cascade şi puncte de belvedere;
♦ la 10 km distanţă de centrul satului Văleni se află apele minerale de la Feredeauă ;
♦ la 3 km de Călineşti este situată staţiunea balneo-climaterică Ocna Şugatag;
 
Trasee turistice pe o rază de 25 - 30 km:
◊ Posibile trasee turistice auto:
   ♦ Călineşti - Sârbi - Budeşti - Cavnic - Baia Mare;
   ♦ Călineşti - Ocna Şugatag - Breb;
   ♦ Călineşti - Ocna Şugatag - Hoteni - drumul Sighet - Baia Mare;
   ♦ Călineşti - Fereşti - Berbeşti -Sighet - Săpânţa;
   ♦ Călineşti - Fereşti - Sighet - Rona - Petrova - Vişeu - Vaser;
   ♦ Călineşti - Bârsana - Dragomireşti - Săcel - Borşa;
   ♦ Călineşti - Bârsana - Săcel - Bistriţa-Năsăud;

◊ Posibile trasee turistice fără acces auto:
   ♦ Călineşti - Budeşti - Munţii Gutâi;
   ♦ Călineşti - Sermeteş - Băiuţ;
   ♦ Călineşti - Văleni - Glod - Poienile Izei - Botiza;
   ♦ Călineşti - Deseşti - Săpânţa;

 

Alte atracţii turistice pe o rază de 20-30 km:
 Mănăstirea Eroilor revoluţiei de la 1989 - Văleni, ridicată începând din 1990, la 8 km de Văleni, între Văleni şi Glod
♦ Fond de vânătoare în zona hotarului dintre Călineşti şi Văleni, se pot vâna mistreţi, lupi, urşi, căprioare între Glod, Văleni, Călineşti, Budeşti, Băiuţ;
♦ Mănăstirea Bârsana, cunoscută în toată Europa
♦ Casa „muzeu şcolar", Bârsana
♦ Biserica Budeşti - Cămaşa lui Pintea
♦ Pârtiile de ski de la Cavnic - lângă şoseaua Călineşti - Budeşti - Cavnic - Baia Mare (dotări moderne)
♦ Casa muzeu Ilie Lazăr, Giuleşti - Casă de lemn din sec. XVIII care, în loc de fundaţie, este aşezată pe o talpă înaltă din lemn de stejar. Adăposteşte o bogată colecţie etnografică.

♦ Casa Elie Wiesel Sighetu Marmaţiei - Spaţiu de reculegere a supravieţuitorilor holocaustului şi a urmaşilor acestora, înfiinţat în casa în care va trăit Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace.

♦ Crucea de lemn din Berbeşti
♦ "Memorialul durerii" de la Sighet - Înfiinţat pe fosta locaţie a „Închisorii miniştrilor din Sighetu Marmaţiei" transformată după 1989 în muzeu, este loc de reculegere şi omagiu în amintirea numeroasele personalităţi politice, istorice şi bisericeşti, epurate datorită ostilităţii faţă de regimul instaurat în martie 1945. Unic în Europa de sud-est
♦ Muzeul Maramureşului de la Sighet cu secţiile:
     - Muzeul Satului Maramureşean - Este situat pe Dealul Dobăieş, la ieşirea din municipiu spre Vadu Izei. Aici sunt restaurate şi conservate printre cele mai valoroase monumente de arhitectură populară din România (majoritatea acestora fiind datate cert cu inscripţii gravate sau săpate în lemn pe parcursul secolelor al XVI-lea, XVII-lea, XVIII-lea şi XIX-lea). Muzeul este cuprins în reţelele ICOM şi UNESCO, iar ca o recunoaştere valorică pe plan internaţional, aici s-a ţinut în septembrie 1993 a XVI-a Conferinţă a Asociaţiei Europene a Muzeelor în Aer Liber, iar în iunie 2000 sub egida Diviziei de Patrimoniu din cadrul Consiliului Europei, în Muzeul Satului Maramureşean s-a desfăşurat conferinţa europeană "Drumul lemnului în Europa".

     - Muzeul Etnografic al Maramureşului - Este situat în strada Bogdan Vodă, nr. 1. Este amplasat într-o clădire monumentală (sec. al XIX-lea), ea însăşi monument istoric şi de arhitectură. Are o expoziţie permanentă de etnografie şi artă populară, având şi spaţii pentru expoziţii tematice, temporare, cu o suprafaţă totală de expunere de 1300 mp. Este deschis pentru public tot anul şi integrat în circuitul ICOM - UNESCO;

     - Muzeul de Istorie şi Etnografie - Este situat în complexul de clădiri situate în Piaţa Libertăţii, nr. 15, clădire datată din 1730 şi trecută în lista monumentelor. Muzeul deţine colecţii de mare valoare recunoscute pe plan naţional (colecţii din epoca bronzului, documente ş.a.). funcţionează cu expoziţie tematică într-un spaţiu de 250 mp. Secţia dispune de un bogat sector documentar, depozite ştiinţific organizate, cabinet / laborator.

♦ Casa muzeu „Stan Ioan Pătraş", Săpânţa - Casa a fost donată Muzeului de familia Dunca, una dintre cele mai vechi familii din zonă, atestată documentar din anul 1349. Casa adăposteşte un muzeu etnografic iar o încăpere prezintă istoria locală şi pune în evidenţă lupta localnicilor împotriva ocupaţiei sovietice.
♦ Cimitirul vesel de la Săpânţa - Celebru prin pictura şi epitafurile de pe cruci care iau moartea în râs
♦ Parcul Grădina Morii Sighetu Marmaţiei - Parc pe malul Izei în care se află câţiva arbori seculari, ştrand natural în apele Izei, complexul Marmaţia, punct de plecare spre Dealul Cetăţii-Solovan-Agriş.