Infrastructura

Alimentarea cu apă potabilă este realizată în proporţie de 80%. Fondurile au fost obţinute prin Ordonanţa 7/2006 a Guvernului României. Bazinele sunt săpate în Poiana Popii la Văleni, iar conductele au fost instalate în zona centrală a celor trei sate din comună, mai puţin pe uliţele mărginaşe.De asemenea s-au făcut cămine pentru traversări, conform proiectului. Populaţia nu este încă legată la sursa de apă centralizată şi îşi asigură în prezent, apă potabilă din fântâni individuale. Se preconizează ca în cursul anului 2009, apa să curgă la robinet în aproape toate gospodăriile.

Canalizarea. În urma asocierii comunelor Călineşti şi Budeşti şi a comunei Bârsana cu satul Văleni, s-a realizat Studiu de fezabilitate pentru canalizare în Călineşti, Corneşti şi Văleni, urmând a se achiziţiona terenul pentru staţia de epurare Călineşti - Corneşti în apropierea comunei Giuleşti, sat Fereşti unde s-a realizat ridicarea Topo şi studiul Geo.

Starea drumurilor. Reţeaua de drumuri asfaltate a comunei are 21,5 km, din care 18 km sunt drumuri judeţene, 3,5 km drum comunal (Tinoasa- drum realizat prin Proiect Sapard), 25 km drumuri pietruite şi 38 km drumuri din pământ. Porţiunea de drum asfaltat este în proprietatea Drumurilor judeţene, fiind întreţinută de această instituţie. Drumurile pietruite (uliţele) sunt reparate periodic cu utilajele proprii. Aceste lucrări se fac fie cu balast adus din albia râului Iza sau de pe râul Cosău, fie cu piatră , mai ales cele din satul Văleni, aici existând piatră în locul numit Între Stănci.

Telefonie. Începând cu anul 1996, telefonia fixă a fost modernizată, trecându-se de la Centrala telefonică existentă la Călineşti, la Centrala automată prin Romtelecom - total abonamente telefonice cca. 500 abonamente telefonice; posturi telefonice publice: 6. Din punct de vedere al telefoniei mobile, teritoriul comunei are o foarte bună acoperire. Operatori de televiziune există, dar populaţia beneficiază şi de serviciile asigurate prin antene satelit de televiziune. Locuitorii comunei beneficiază şi de reţea Internet.

Energie electrică. Alimentarea cu energie electrică este asigurată din reţeaua naţională, printr-o singură linie de alimentare. Există 700 de stâlpi în comună. iluminatul public funcţionează din perioada 1996-2000 fiind asigurat atunci în proporţie de 30%; 2000-2004 - 40%; 2004-2008 - 70%. În anul 2008 s-au achiziţionat 160 de corpuri noi de iluminat, economice, intenţionându-se ca iluminatul public să fie asigurat în proporţie de 100% în viitorul apropiat.
 
Salubrizare. În anul 2005 s-a achiziţionat din surse proprii un Saviem basculant cu care a început să se deruleze serviciul de salubrizare. Locuitorii colectează deşeurile în propriul recipient, iar transportul acestora se face o dată la două săptămâni. Transportul deşeurilor la rampa de gunoi este asigurat de către patru personae angajate iniţial prin AJOFM, iar de la expirarea contractului, angajaţii sunt plătiţi din taxe speciale. Pentru acest serviciu început în anul 2005, s-a perceput de la fiecare gospodărie o taxă de salubrizare de 12 lei/an, pentru ca aceasta să ajungă în anul 2008 la 14 lei/an, iar de la persoane juridice 22 lei/an, la început, după care 24 lei/an.