Economia

Principalele activităţi economice specifice comunei sunt:
 
Agricultura este încă pilonul de susţinere a vieţii economice a comunei, dezvoltarea producţiei agricole înregistrând în ultimii ani tendinţe descendente. Pe lângă gospodăriile tradiţionale , cu număr limitat de animale, există:
     ♦ în jur de 14 micro-ferme cu efective de cca. 30-50 capete tineret-bovine
     ♦ 4 micro-ferme cu cca. 200 capete ovine
     ♦ o micro-fermă avicolă cu cca. 300 capete păsări
     ♦ 11 apicultori care deţin cca. 640 familii de albine.

Suprafaţă comunei este de 4709 ha, cu următoarele structuri pe categorii de folosinţă:

     ♦ arabil - 1235 ha
     ♦ fâneţe - 2739 ha
     ♦ păşuni - 679 ha
     ♦ livezi - 55 ha.

Forţa de muncă ocupată în agricultură este de aproximativ 60%.

Principalele culturi sunt: cartof, porumb, grâu, ovaz, legume - fructe, plante furajere.
Importante venituri sunt realizate de populaţie prin comercializare laptelui.

 

Silvicultura, cu o suprafaţă 686 ha, din care pădurea comunală ocupă 547 ha.
Masa lemnoasă exploatată anual de aproximativ 600 mc, rezultă în urma tăierilor de îngrijire.

 

Industria
Începând cu anul 2002, majoritatea agenţilor economici, care activau în industria prelucrătoare a lemnului, şi-au încetat activitatea.
Agenţii economici cu profil de prelucrarea lemnului deţineau o pondere de 60 % din cifra de afaceri a comunei, existând 20 gatere funcţionale pe raza comunei şi produceau (cherestea, palete din lemn, semifabricate).
Ponderea celorlalte activităţi industriale, care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei, respectiv industria alimentară este mai redusă şi anume: 15 %.

 

Pe raza comunei Călineşti există servicii de poştă prin Ghişeul Poştal Călineşti şi Agenţia Văleni şi telecomunicaţii prin Romtelecom.

 

Unităţi comerciale servire şi alimentaţie publică pe raza comunei:
     ♦ patru magazine alimentare ale Consumcoop
     ♦ două bufete ale Consumcoop.

 

Pe raza comunei mai sunt 32 agenţi economici care prestează diverse activităţi cum ar fi cincisprezece unităţi alimentaţie publică, două brutării, un motel-restaurant, alte activităţii de transport, prelucrare material lemnos etc.