Domeniul socio-cultural

Educaţie - Învăţământ
♦ Şcoala generală cu clasele I-VIII în localităţile Călineşti, Văleni, Corneşti.
♦ Grădiniţele Călineşti, Văleni, Corneşti.
♦ Două şcoli cu clasele I-VIII Văleni.
Unităţile de mai sus funcţionează sub directa subordonare a Inspectoratului Şcolar Judeţean.
Număr total de preşcolari şi elevi: 409
♦ preşcolari: 84
♦ ciclul primar: 139
♦ ciclul gimnazial: 186
♦ Număr total de cadre didactice : 35
♦ Didactic auxiliar: 3
♦ Nedidactic: 7
♦ Centre de Documentare şi Informare: 1
♦ Săli cu calculatoare (laboratoare AEL): 3
 
Cultură 
♦ Comuna Călineşti, deţine 3 cămine culturale în Călineşti, Corneşti şi Văleni, un post de director de cămin şi un post de bibliotecar. Din lipsa fondurilor şi a slabei organizări, activitatea culturală din Călineşti este slabă, evenimentele culturale rare, fiind organizate, în general de către cadrele didactice. 
O activitate culturală mai intensă (tipărire de cărţi, simpozioane, lansări de C.D.-uri, emisiuni televizate), este desfăşurată de Asociaţia culturală "Tiberiu Utan", din Văleni.
♦ În localitatea Călineşti există două biserici din lemn, monument de arhitectură, în localitatea Corneşti - biserică de lemn, iar în localitatea Văleni - Mănăstire.
♦ În Călineşti există o bibliotecă.
Aceste instituţii sunt subordonate Direcţiei Judeţene de cultură.
 

Religie
În comuna Călineşti există Biserică Ortodoxă, Biserică Greco-Catolică şi alte culte religioase.
În afara serviciului specific, activitatea bisericilor se desfăşoară într-o serie de alte domenii, de la cel educaţional, până la cel social. Cultele posedă o bază infrastructurală: 3 biserici ortodoxe, 3 biserici Greco-catolice, 7 case de rugăcuine, 3 case parohiale, 1 schit ortodox şi o bisericuţă muzeu şi resurse umane (4 preoţi) care se pot constitui ca parte integrantă în realizarea strategiei de dezvoltare a comunităţii.

 
Sănătate
♦ dispensar uman Călineşti
♦ dispensar uman Văleni
♦ punct sanitar Corneşti
♦ dispensar veterinar Călineşti şi puncte de însămânţări artificiale.
 
Societatea Civilă

Printre schimbările pozitive din ultimii ani, se numără şi faptul că a devenit posibilă înfiinţarea organizaţiilor non-guvernamentale, care îşi desfăşoară activitatea în diferite domenii socio-culturale. În comuna Călineşti organizaţiile non-guvernamentale sunt la început, evidenţiindu-se în acest sens Asociaţia culturală "Tiberiu Utan", Văleni, asociaţie care are ca scop "propăşirea în plan material şi spiritual a vălenarilor, prin activităţi culturale".
Societatea civilă se manifestă emoţional, la zvonuri şi la "mica bârfă", nu se documentează, se lasă manipulată uşor de cei care au interese şi de cei care strigă mai tare, dau vina pe Consiliul Local şi primar. Se uită că societatea civilă dictează direcţiile de acţiune şi dezvoltare ale comunei.


Asistenţă socială
♦ Centrul de servicii Comunitare pentru Copil şi Familie Călineşti, aflat în subordinea D.G.J.P.D.C. Maramureş.
 
Apărarea ordinii şi liniştii publice, a dreptului şi libertăţii cetăţenilor
♦ Post de poliţie Călineşti, subordonat Inspectoratului de Poliţie Maramureş
 
Unităţi administrative
♦ Primăria comunei Călineşti