Proiecte de investiţii

♦ Inventarierea resurselor umane şi naturale existente în zonă - 2009
 
♦ Acordarea de facilităţi pentru potenţiali investitori în domeniul turismului şi zootehniei - 2009
     - consultanţă la proiect;
     - drum până la locul investiţiei;
     - energie electrică;
     - alte utilităţi.

♦ Canalizare - rigole - şanţuri- trotuare: Amenajarea trotuarelor în locul şanţurilor (canalizarea să se facă prin tuburi aşezate pe mijlocul şanţurilor, peste care să vină trotuarul pietonal) sau, pe partea drumului dinspre vale se pot pune parapeţi de protecţie pentru a face loc la trotuar - la Văleni; Reamenajarea trotuarelor existente la Călineşti şi Corneşti - 2010

♦ Finalizarea aducţiunii cu apă şi extindere unde este posibil; Instalarea de hidranţi pe coloana aducţiunii de apă în partea de hotar: Câmpie, Faţă, Pietrar, Fântâna Florii, Dumbrava - Călineşti; După Grui, Lazu Rusănesc - Văleni - 2009
♦ Extinderea reţelei electrice între localităţile Călineşti- Corneşti, Călineşti - Văleni, Săcătură -Văleni până la Mănăstire şi în extravilan până în Vârful Socilor - 2011

♦ Distribuţie de gaze - 2012
♦ Asfaltarea uliţelor - 2011
♦ Regularizarea râului Cosău şi a Văii Văleniului - 2011
♦ Repararea (pietruirea) şi întreţinerea cărărilor de acces; Pietruirea Coborului Nou pe o distanţă de 500 m - la Corneşti - 2009

 

♦ Inventar spaţii intravilan, studiu şi oferte pentru folosire în scopuri de interes general - 2009
♦ Declararea ca zone protejate: Dealul Babelor, Pleşa, Dealul Runcului, Vârful Uliului, Poiana Popii - 2010

 

♦ Amenajarea unui „puţ sec" - depozit pentru deşeuri periculoase - 2010
♦ Colectarea selectivă a deşeurilor - 2011
♦ Rezolvarea depozitării deşeurilor menajere şi industriale - 2009

 

♦ Construirea dispensarului uman Văleni - 2011
♦ Cabinet stomatologic la Călineşti şi punct farmaceutic la Călineşti şi Corneşti - 2010
♦ Inventarierea persoanelor cu probleme sociale şi alcătuirea unui program de măsuri - 2009

 

♦ Activităţi comune ale cultelor pentru rezolvarea problemelor umanitar sociale - 2009
♦ Implicarea cultelor în rezolvarea problemelor de interes general (amenajarea cimitirelor) - 2010

 

♦ Organizarea societăţii civile şi implicarea în rezolvarea problemelor de interes general - 2009

♦ Sprijinirea Asociaţiei „Tiberiu Utan" - Văleni şi a Asociaţiei agricole „Apa -vie" - 2009

 

♦ Realizarea unor noi proiecte de dezvoltare - 2010
♦ Înfiinţarea unui birou de informare pentru întreprinzători şi accesare de fonduri - 2009
♦ Utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta durabilităţii cu respectarea criteriilor de mediu - 2010

 

♦ Acordare de facilităţi pentru cei care prelucrează pe plan local materia primă (produse animale şi vegetale, etc.) - 2010
♦ Asociere agricolă - 2009
♦ Stimularea producătorilor de legume şi cereale - 2010
♦ Înfiinţarea unei pieţe locale - 2011
♦ Valorificarea pe plan local a fructelor de pădure - 2010
♦ Amenajarea unor centre de mici servicii (frizerie, spălătorie, reparaţii diverse), ateliere meşteşugăreşti în care să se facă produse cu specific local - 2009

 

♦ Inventarierea potenţialului turistic şi includerea zonei într-o reţea turistică - 2009

♦ Amenajarea unei cruci iluminate electric în vârful Dealului - 2009
♦ Cosmetizarea staţiilor de autobus - adăugat ceva din lemn - 2009
♦ Sprijinirea cetăţenilor din centrul satului să îşi placheze gardurile cu piatră - 2010
♦ Înfiinţarea unui punct de informare turistică; stabilire şi marcare de trasee cu şi fără acces auto - 2010
♦ Amenajarea muzeului la Văleni - 2009

 

♦ Implicarea părinţilor în luarea deciziilor în şcoli şi activităţi extraşcolare - 2009
♦ Activităţi aplicative cu elevii (ateliere) - 2010
♦ Publicarea proiectelor de dezvoltare şi consultarea populaţiei - 2009
♦ Conştientizarea faptului că informarea este hotărâtoare, iar grupurile organizate (asociate) au mai mari sorţi de izbândă - 2010
♦ Formarea unui spirit de iniţiativă şi a unor lideri de opinie obiectivi - 2010

 

♦ Reorganizarea conducerii Căminelor culturale şi revigorarea activităţii culturale - 2009
♦ Întocmirea unei Strategii culturale, dublată de fonduri - 2010

 

♦ Amenajarea unor spaţii de Agrement în centrul localităţilor sau lăturalnic - 2010
♦ Construirea unei săli de sport la Călineşti - 2013
♦ Amenajarea de terenuri de sport la Călineşti, Văleni, Corneşti - 2010

 

♦ Stema comunei - 2009
♦ Îmbunătăţirea paginii Web - 2009
♦ Editarea unui ziar care să apară lunar - 2009
♦ Îmbunătăţirea vitezei de navigare pe Internet - 2009
♦ Elaborarea Planului Urbanistic General şi Zonal; Măsuri (oferte, sancţiuni), privind respectarea arhitecturii locale - 2009
♦ Întărirea managementului în toate instituţiile locale în funcţie de resurse şi doleanţele comunităţii - 2009
♦ Colaborare între instituţii publice, sectorul privat şi cetăţeni - 2009