Cadrul geografic

Comuna Călineşti este situată în partea de nord a judeţului Maramureş, în depresiunea Maramureşului, pe valea Cosăului şi respectiv valea Veleniului, a 59 km de municipiul Baia Mare şi la 21 km de Sighetu Marmaţiei. Comuna este învecinată:
     ♦ la nord cu localităţile Fereşti şi Năneşti
     ♦ la nord-est cu comuna Bârsana
     ♦ la sud cu localitatea Sârbi
     ♦ la sud-vest cu Glod şi Budeşti
     ♦ la est cu localitatea Slătioara
     ♦ la vest cu comuna Ocna Şugatag
     ♦ la nord-vest cu comuna Giuleşti.
 

Comuna Călineşti este compusă din trei localităţii, dispuse faţă de localitatea de reşedinţă astfel:

     ♦ loc. Văleni la nord-est, la o distanţă de 3 km faţă de reşedinţa de comună.
     ♦ loc Corneşti la nord-vest, la o distanţă de 2 km faţă de reşedinţa de comună.


Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Călineşti, este de 6612 ha, iar a intravilanului este de 208 ha. Pe localităţii, suprafaţa intravilanului se prezintă astfel:
     ♦ Călineşti - 82 ha
     ♦ Văleni - 90 ha

     ♦ Corneşti - 36 ha

 

Populaţia comunei Călineşti, conform recensământului din anul 2002, era de 3410 de locuitori comparativ cu anul 1992 când în comună trăiau 3682 locuitori, declarându-se de etnie română.

În privinţa apartenenţei confesionale situaţia populaţiei din comuna Călineşti se prezintă după cum urmează:

     ♦ Ortodoxă 1893, 55,51%

     ♦ Greco catolică 1183, 34,69%

     ♦ Altele 334, 9,8%. 


Drumul local Fereşti - Călineşti - Cavnic şi drumul naţional Sighetu Marmaţiei - Baia Mare fac legătura comunei cu reşedinţa judeţului, iar pe calea ferată, la o distanţă de 21 km se află staţia C.F.R. Sighetu Marmaţiei.
Comuna mai este străbătută de o reţea deasă de uliţi cum sunt:

♦ în satul Călineşti: Uliţa Butii, Uliţa Pleşului, Uliţa lui Baros, Calea Lată, Uliţa Zăvoaielor, Uliţa Pinteanului, Uliţa Dilului, Uliţa Onciului, Uliţa lui Frunzilă, Uliţa Cupcii, Uliţa Ciobului etc.,

♦ în satul Văleni: Lazu Rusănesc, Pe Poiană, Tinoasa, Sub Deal, Onceni, Mijlocia, Valea Săcelului, Valea Ursului, etc.,

♦ în satul Corneşti:
În cadrul depresiunii Maramureş relieful comunei este deluros.
Populaţia cea mai densă a comunei este aşezată în centrele civice.
Oraşul cel mai apropiat, la 21 km de Călineşti, este Sighetu Marmaţiei. Acesta a servit călineştenilor ca piaţă de desfacere a produselor agro-alimentare, ca loc de muncă pentru mulţi, iar din punct de vedere cultural aici s-au format primii intelectuali ai comunei şi tot aici îşi trimit şi în prezent mulţi săteni copiii la licee de specialitate sau real-umaniste şi şcoli profesionale.